• head_banner

Više čimbenika koji utječu na cijenu grafitnih elektroda

Grafitne elektrodeigraju ključnu ulogu u raznim industrijama, posebice u elektrolučnim pećima.Ove elektrode provode struju i stvaraju intenzivnu toplinu potrebnu za taljenje i pročišćavanje metala.Kao rezultat toga, bitni su za proizvodnju čelika, recikliranje metalnog otpada i druge procese rafiniranja metala.Međutim, cijena grafitnih elektroda može značajno varirati zbog više čimbenika.

https://www.gufancarbon.com/ultra-high-poweruhp-graphite-electrode/

1. Dostupnost i cijena sirovina

Jedan od primarnih čimbenika koji utječu na cijene grafitnih elektroda je dostupnost i cijena njenih sirovina.Grafitne elektrode obično se proizvode od visokokvalitetnog naftnog igličastog koksa.Oscilacije u dostupnosti i cijeni igličastog koksa izravno utječu na ukupnu cijenu grafitnih elektroda, pridonoseći fluktuacijama cijena na tržištu.

2. Nedostatak igličastog koksa visokog stupnja

Još jedan ključni čimbenik koji utječe na cijene grafitnih elektroda je nedostatak visokokvalitetnog igličastog koksa. Igličasti koks, specijalizirani oblik naftnog koksa, ključna je sirovina potrebna za proizvodnju grafitnih elektroda.Međutim, proizvodnja visokokvalitetnog igličastog koksa je ograničena i jako ovisi o naftnoj industriji.Svaki poremećaj u opskrbnom lancu ili nedostatak visokokvalitetnog igličastog koksa može dovesti do porastacijene grafitnih elektroda.

https://www.gufancarbon.com/graphite-electrode-overview/

3. Potražnja za visokokvalitetnim čelikom raste

Drugi značajan čimbenik koji pridonosi fluktuaciji cijena grafitnih elektroda je sve veća potražnja za visokokvalitetnim čelikom.Kako globalno gospodarstvo nastavlja rasti, industrije kao što su automobilska, građevinska i infrastruktura zahtijevaju čelik s vrhunskim svojstvima.Grafitne elektrode sastavni su dio proizvodnog procesa u EAF-u, gdje osiguravaju potrebnu toplinu i električnu vodljivost za taljenje otpadnog čelika, što rezultira krajnjim proizvodom više kvalitete.

4.Elektrolučne peći postale su trend vremena u industriji proizvodnje čelika

U usporedbi s tradicionalnim visokim pećima, EAF nudi veću fleksibilnost, energetsku učinkovitost i smanjenu emisiju ugljika.Thesvojstva grafitne elektrodeneka upotreba grafitnih elektroda unutar EAF-a olakšava taljenje otpadnog čelika, smanjujući potrebu za sirovinama i čineći proces ekološki prihvatljivijim. Sve veći pomak prema EAF-u doveo je do porasta potražnje za grafitnim elektrodama, utječući na njihove cijene.

https://www.gufancarbon.com/small-diameter-graphtie-electrode/

5. Grafitne elektrode su potrošni proizvodi

Ključno je napomenuti da su grafitne elektrode potrošni materijal, što znači da su podložne habanju i habanju tijekom procesa proizvodnje čelika.Stalni kontakt s jakom toplinom i električnim strujama postupno nagriza grafitne elektrode, što zahtijeva redovitu zamjenu.Kao rezultat toga, kontinuirana potrošnja grafitnih elektroda dodatno utječe na dinamiku njihove cijene, a povećana potražnja za zamjenama dovodi do oscilacija cijena.

https://www.gufancarbon.com/graphite-electrode-overview/

6. Trgovinski rat između najvećih svjetskih gospodarstava

Tekući trgovinski ratovi između najvećih svjetskih gospodarstava također su utjecali na cijenu grafitnih elektroda.Dok zemlje nameću carine i trgovinska ograničenja, globalno tržište čelika doživljava promjene u ponudi i potražnji.Ovi trgovinski sporovi ometaju stabilan protok sirovina, utječući na dostupnost i cijenugrafitne elektrode.Nesigurnost i volatilnost u globalnoj trgovini uvode dodatni sloj složenosti i utječu na cijene grafitnih elektroda.

https://www.gufancarbon.com/small-diameter-graphtie-electrode/

Zaključno, na fluktuaciju cijena grafitnih elektroda utječu različiti čimbenici, uključujući sve veću potražnju za visokokvalitetnim čelikom, sve veću popularnost elektrolučnih peći, potrošnu prirodu grafitnih elektroda, nedostatak visokokvalitetnog iglastog koksa i trgovinski ratovi koji su u tijeku.Unatoč takvim fluktuacijama, grafitne elektrode ostaju nezamjenjiva komponenta za proizvodnju čelika, au tijeku su napori da se odgovori na te izazove i stabiliziraju njihove cijene.Industrija čelika i dalje se oslanja na ova pouzdana rješenja za učinkovitu i održivu proizvodnju čelika visoke kvalitete.


Vrijeme objave: 25. kolovoza 2023